Shrimp saganaki with fresh tomato sauce, Feta cheese and ouzo